Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Det Naturliga Steget undervisar gymnasieelever

   I ett samarbete med Sparbanken Syd utbildar Det Naturliga Steget gymnasieelever i södra Skåne utöver bankens egen personal. Utbildningen handlar om den metodik för strategisk planering för hållbarhet som utvecklats i samverkan mellan Blekinge Tekniska Högskola och Det Naturliga Steget.

   Här kan ni ta del av Annika Doppings intervju med Karl-Henrik Robèrt.

  • Social Sustainability Lab

   Det Naturliga Steget har tagit initiativet till Social Sustainability Lab för att skapa en djupare förståelse kring vad social hållbarhet är och uppmuntra organisationer att vara strategiska när det gäller deras sociala hållbarhetsresa.

    

  • NY PARTNERORGANISATION I JAPAN
   Bcon1.jpg

   Det Naturliga Steget i Japan

   Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget och Camilla Välimaa, Senior rådgivare (DNS), är tillsammans med Pär Larshans, hållbarhetschef på Max, i Japan för att lära hundratals företagsledare i Osaka, Nagoya och Tokyo hur de kan arbeta med att utveckla sina verksamheter till att bli både lönsamma och hållbara. Tanken är att detta sedan ska lanseras i Kina, Korea och Indien under de kommande åren av Business Consultants (BCon) som är ett managementbolag i Japan.

   Detta är spännande av flera skäl:

  • Hållbarhetsresan - Nyutvecklad webbkurs

   Det Naturliga Steget lanserar nu den nya webbkursen Hållbarhetsresan, ett verktyg som på ett pedagogiskt och effektivt sätt skapar medarbetarengagemang och utvecklar ledarkompetensen för hållbar utveckling i er organisation.

  • Företagsnätverket StegVis - tillsammans når vi längre

   Det Naturliga Steget har 2014 startat företagsnätverket StegVis – ett forum där företag ges möjlighet att inspireras, dela erfarenheter och utveckla nya lösningar, tillsammans. Vi tror att samverkan mellan företag blir allt viktigare på resan mot full hållbarhet. StegVis möjliggör för deltagarna att tillsammans ta sig an utmaningar och samverka kring aktuella frågor, med kontinuerlig vägledning av Det Naturliga Stegets erfarna rådgivare.

  • Social hållbarhet - ny forskning omsätts i praktik

   I september gick startskottet för vårt samverkansprojekt Social Sustainability Lab. Här samarbetar vi med fem organisationer som redan har kommit en bra bit med sitt hållbarhetsarbete och nu vill fördjupa sina kunskaper kring social hållbarhet. I gruppen ingår Skanska, Stockholms Hamnar, Riksbyggen, Vasakronan och två enheter inom Stockholms Läns Landsting.

  • Åland går från vision till handling

   Tidigare har vi berättat att Åland utgår ifrån Det Naturliga Stegets metodik (FSSD) i arbetet med omställningen mot ett hållbart samhälle. I maj 2014 beslutade Landskapsregeringen att genomföra ett treårigt projekt där förslagen presenterade i rapporten Strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 ska konkretiseras och verkställas. Nästa steg i arbetet är att rekrytera en ansvarig hållbarhetsstrateg och en samhällsplanerare.

  • Verkstan för hållbarhet ligger hos kommunerna

   Sveriges ekokommuners konferens i Örnsköldsvik gästades den 23 maj av miljöminister Lena Ek (C). Hon pratade där bland annat om de vinster i form av jobb, tillväxt, bättre hälsa och miljö som omställningen till ett hållbart samhälle kan ge - om man lyckas hantera de många frågorna parallellt och strategiskt:

   - Det finns många utmaningar i hur man länkar ihop miljö, jobb och utveckling. Man ska kunna bo i hela landet, hela landet ska utvecklas. Vi ger möjligheter men verkstaden ligger hos er i kommunerna, säger hon.

  • Vi stödjer Klimatriksdag 2014

   Den 6-8 juni anordnas Klimatriksdag 2014 i Norrköping, med syfte att uppmärksamma klimatfrågan och omställningen till ett hållbart samhälle inför höstens riksdagsval. Vi är många som vill att detta ska bli en stor valfråga och som skriver under på Klimatriksdagens gemensamma värdegrund: 

   Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människor lika värde och lika rättigheter.

   Mer info om programmet, föreningen och hur du eller din organisation kan stödja och bidra till Klimatriksdagens arbete hittar du här på deras hemsida.

  • Hållbarhetskurs till gymnasieelever genom Sparbanken Syd

   Vi är glada att kunna berätta att Sparbanken Syd har gått med som utvecklingspartner för vår nya webbkurs om hållbar utveckling som kommer att lanseras inom kort! Avtalet med Sparbanken Syd innebär att samtliga gymnasieelever i deras verksamhetsområde kommer att få gratis tillgång till en treårig licens för utbildningen.

   På bilden från vänster: Eva Löwgren, Per-Uno Pua Alm, Susanne Kallur, samtliga från Sparbanken Syd, och längst till höger Det Naturliga Stegets generalsekreterare Karin Schulz.

  • StegVis - Tillsammans för hållbarhet
   StegVis - ett medlemsinitiativ

   På resan mot full hållbarhet behöver hela företaget en tydlig riktning och gemensamma spelregler. Modiga ledare och kunniga, engagerade medarbetare med tillgång till rätt verktyg kan tillsammans skapa fantastiska resultat. Allt mer ser vi också vikten av att företag lär av varandra och samverkar för att kunna ta sig an större utmaningar på systemnivå. Alla kan vara med och förändra världen.

  • Social Sustainability Lab - nästa nivå av social hållbarhet
   Social Sustainability Lab_Image.png

   Frågor kring social hållbarhet får allt större fokus idag och många organisationer arbetar för att höja sin kompetens inom området. Fortfarande finns generellt en större kunskap och vana kring att styra och mäta verksamhetens ekologiska hållbarhetsaspekter. Företag som vill fortsätta vara framgångsrika behöver hitta systematiska arbetssätt även för den sociala dimensionen av hållbarhet.

   Som ett stöd i detta arbete lanserar vi nu Social Sustainability Lab. Detta initiativ kommer att pågå under 3-4 månader, med en mindre grupp företag som vill ta sitt arbete kring social hållbarhet till nästa nivå.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________