Skip to Navigation

Sweden

 • Det Naturliga Stegets vision är ett hållbart samhälle. Vår verksamhet går ut på att öka takten i hållbar utveckling genom att skapa engagemang, bygga kompetens och erbjuda metoder. Sedan 1989 har vi inspirerat beslutsfattare, företagare och akademin till att göra världen mer hållbar och på samma gång utvecklat och spritt ett vetenskapligt baserat ramverk som idag har ett stort antal aktiva användare världen över. 

  PÅ GÅNG

  • Konsten att vara hållbar

   Hur bedriver man ett lönsamt hållbarhetsarbete?

   Det Naturliga Steget tillsammans med Artipelag bjuder in till två seminarier med föregångare inom hållbart företagande. Vi kommer bland annat få ta del av hur Filippa K, H&M och Scandic arbetar med sina hållbarhetsutmaningar.

   Det blir också en inblick i framtida matinnovationer.

  • Det Naturliga Steget undervisar gymnasieelever

   I ett samarbete med Sparbanken Syd utbildar Det Naturliga Steget gymnasieelever i södra Skåne utöver bankens egen personal. Utbildningen handlar om den metodik för strategisk planering för hållbarhet som utvecklats i samverkan mellan Blekinge Tekniska Högskola och Det Naturliga Steget.

   Här kan ni ta del av Annika Doppings intervju med Karl-Henrik Robèrt.

  • Social Sustainability Lab

   Det Naturliga Steget har tagit initiativet till Social Sustainability Lab för att skapa en djupare förståelse kring vad social hållbarhet är och uppmuntra organisationer att vara strategiska när det gäller deras sociala hållbarhetsresa.

    

  • NY PARTNERORGANISATION I JAPAN
   Bcon1.jpg

   Det Naturliga Steget i Japan

   Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget och Camilla Välimaa, Senior rådgivare (DNS), är tillsammans med Pär Larshans, hållbarhetschef på Max, i Japan för att lära hundratals företagsledare i Osaka, Nagoya och Tokyo hur de kan arbeta med att utveckla sina verksamheter till att bli både lönsamma och hållbara. Tanken är att detta sedan ska lanseras i Kina, Korea och Indien under de kommande åren av Business Consultants (BCon) som är ett managementbolag i Japan.

   Detta är spännande av flera skäl:

  • Hållbarhetsresan - Nyutvecklad webbkurs

   Det Naturliga Steget lanserar nu den nya webbkursen Hållbarhetsresan, ett verktyg som på ett pedagogiskt och effektivt sätt skapar medarbetarengagemang och utvecklar ledarkompetensen för hållbar utveckling i er organisation.

  FLER NYHETER

Share |
______________________________________________________________________________